Szczytowe Stany Wiadomo CI, Tom I: Prze Omowe Techniki OSI Gania Wyj Tkowej Jako CI Ycia (Paperback)

Szczytowe Stany Wiadomo CI, Tom I: Prze Omowe Techniki OSI Gania Wyj Tkowej Jako CI Ycia Cover Image
$40.00
Usually Ships in 1-5 Days

Description


Witamy w nowej, ekscytuj cej dziedzinie bada nad szczytowymi stanami wiadomo ci Jak mo emy poprawi swoje ycie? Jaki sens ma praktyka duchowa? Dlaczego po uzdrowieniu problemu nadal nie czujemy zadowolenia z ycia? Dlaczego niektorzy funkcjonuj na co dzie bez wi kszego wysi ku, a inni maj zawsze pod gork "? Na ca ym wiecie wci pojawiaj si nowe podej cia w psychologii, duchowo ci, szamanizmie, a tak e w terapii i sposobach poprawy zdrowia psychicznego. Dotychczas wi kszo tych nowatorskich, prze omowych idei powstawa a zupe nie od siebie niezale nie. W niniejszej ksi ce po raz pierwszy wspo pracujemy ze sob dziel c si wynikami naszej pracy. Chcemy da czytelnikowi posmak naszej fascynuj cej wspolnej pracy w dziedzinie, ktora nieustannie si zmienia, a tak e przedstawi nowe odkrycia, syntezy i kontrowersje. Zarowno laicy, jak i profesjonali ci znajd w tej ksi ce porcj wiedzy o niezwyk ym obszarze bada, jakim's szczytowe stany wiadomo ci, oraz o nowatorskich badaniach nad nowymi technikami pozwalaj cymi osi ga wyj tkow jako ycia. W niniejszym tomie, pierwszym z serii, omawiamy najlepsze naszym zdaniem techniki nowej generacji,'s u ce uzyskiwaniu stanow szczytowych, a tak e przedstawiamy nowy model, ktory czy wiedz z dziedziny biologii, psychologii, terapii i duchowo ci w jednolit spojn ca o - Model zdarze rozwojowych dla stanow, do wiadcze i zdolno ci szczytowych.
Product Details
ISBN: 9780973468045
ISBN-10: 0973468041
Publisher: Institute for the Study of Peak States Press
Publication Date: May 1st, 2013
Pages: 338
Language: Polish